CHEESE Exclusive 

                                    CHEESE Effective

                                    CHEESE Easy

Chirana CHEESE je svetovo unikátny koncept usporiadania jednotlivých komponentov. Ponúka slobodný výber vybavenia a parametrov od najjednoduchšej až po tú najkomfortnejšiu stomatologickú súpravu. Táto koncepcia umožňuje postupné dokompletovanie súpravy podľa Vašich narastajúcich požiadaviek priamo u Vás v ordinácii. Racionálne a efektívne riešenie Chirana CHEESE spája atraktívny dizajn s novými úžitkovými vlastnosťami, ergonómiou práce, špičkovými technológiami a komfortom lekára i pacienta. Samozrejmosťou je možnosť usporiadania súpravy pre lekára- ľaváka.