CHIRANA CHEESE                                 CHIRANA SMILE

      

 

 

                                               

Tradícia výroby v Starej Turej sa datuje už od r.1935, kedy sa postavila v Starej Turej nová

   výrobná továreň na výrobu súčiastok pre vodomery a plynomery. Výrobný program sa

        postupne rozšíril o zdravotnícku techniku, vo výrobe ktorej teraz pokračuje

                akciová spoločnosť CHIRANA Medical,a.s. a CHIRANA s.r.o. .